AGOSTO BEINTE UNO

By August 20, 2005 22,351 Comments

Isang paggunita sa KABAYANIHAN ni . . .

FELLOW BENIGNO ‘NINOY’ S. AQUINO ’50

N agbabalik sa alaala tuwing Agosto beinte uno
I sang kilalang subok at tunay na Upsilonian maginoo
N agmamadali kadalasan sa tanging buhay na destino
O ras di alintana, kamatayan hinarap taas-noo
Y umanig, gumising sa bawa’t ‘sang kababayang Pilipino.

S igaw ng nagising na Pinoy : HINDI KA NAG-IISA NINOY!!

A ngking mga katangian hulmang hulma sa Credo ng Upsilon
Q uezon mithiing Pilipinas noong matagal na panahon
U malalay sa maikling buhay, sa bayan mga naging layon
I nakong mamatay, nang inang bayang Pilipinas magbangon
N anaig tawag ng bansa higit sa pangsariling ambisyon
O pus ng kabayanihan katangi-tanging karangalang Upsilon.

Nasa alaala ng mga Brod at Sis sa Toronto
Tuwing sasapit ika-beinte uno ng Agosto
Kaya’t sa Upsilon Reunion sa 2006 Agosto
Ating tinaguriang Otso Otso sa Toronto
Sama-samang gunitain si Brod Ninoy Aquino
Pambansang bayani ng mamamayang Pilipino.

Josias ‘Josie’ Natividad’57
21Agosto2005
Mississauga, ON
C a n a d a

Sharing this Post:

22,351 Comments