UPLB 1950s Upsilonians Group Picture

By April 26, 2005 11,471 Comments

“Sa mga pangyayaring nagdaa’t dumating
Mga tao ay magkasama, magkapiling
Panglahatang kapakanan tutuklasin
Magkahambing nadaramang mga layunin
Isang Kapatiran sila’y bibigkisin
Katulad lamang nila ang tatanggapin.”

UPLB sa paanan ng tanyag na bundok Maria Makiling
Upsilonians noong 1950’s ay nag-group picture taking
Sa www.upsilon.com Gallery, larawan makikita, inyong silipin.
Pinadala ni Josie G. Natividad’57 na Ka-na-dian tiga-sin
Mula sa “Great Life” ni Kaloy G. Magno’58 na magiting.

Sharing this Post:

11,471 Comments